Št. 2 - 1995

19. 1. 1995 483
Sklep o ustanovitvi Komisije za vloge in pritožbe (Št. 2 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 17.06.1999
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje (Št. 2 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 22.09.1998