Št. 2 - 1995

19. 1. 1995 524
Sklepi ob sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale (Št. 2 - 1995)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.01.1995
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale (Št. 2 - 1995)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.01.1995
Začetek veljavnosti: 18.01.1995
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklepi ob obravnavi informacije o delovanju zimske službe (Št. 2 - 1995)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.01.1995
Tip objave: Sklep
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale (Št. 2 - 1995)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.01.1995
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o ustanovitvi Komisije za vloge in pritožbe (Št. 2 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 17.06.1999
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje (Št. 2 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 22.09.1998