Št. 14 - 2023

30. 10. 2023 277
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 (Št. 14 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2023
Začetek veljavnosti: 31.10.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 14 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2023
Začetek veljavnosti: 31.10.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o sprejemu novelacije Investicijskega programa za obnovo Kopališča Domžale (Št. 14 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2023
Začetek veljavnosti: 31.10.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o sprejemu študije o prostorskih potencialih za umestitev zdravstvene dejavnosti v občini Domžale (Št. 14 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2023
Začetek veljavnosti: 31.10.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Uradni popravek (Št. 14 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 16.10.2023
Začetek veljavnosti: 31.10.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)