DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OPEKARNA RADOMLJE 1

10.12.2020 Darko M. 120
10.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica
vlozisce@domzale.si
NE