Poslovnik Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena

Predpisi, na katere predpis vpliva