Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997

Predpisi, na katere predpis vpliva