Odlok o določitvi pomožnih objektov

Predpisi, na katere predpis vpliva