Št. 6 - 2001

13. 6. 2001 955
Odlok o določitvi pomožnih objektov (Št. 6 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.06.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o dodeljevanju poslovnih prostorov v najem (Št. 6 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem (Št. 6 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 14.06.2001
Konec veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Odlok o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Št. 6 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 14.06.2001
Konec veljavnosti: 28.10.2004
Tip objave: Odlok
Odlok o dodeljevanju službenih stanovanj v najem (Št. 6 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o določitvi dežurstev prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale (Št. 6 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.06.2001
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov (Št. 6 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.2001
Tip objave: Pravilnik
Statutarni sklep Krajevne skupnosti Rova (Št. 6 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 11.05.2001
Tip objave: Sklep