Pravilnik o obrazcu vloge za uvrstitev na seznam za vrnitev sofinancerskih sredstev v javno telekomunikacijsko omrežje

Predpisi, na katere predpis vpliva