Št. 10 - 2003

14. 10. 2003 1203
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta otoka V 7 - Helios Količevo (Št. 10 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.10.2003
Tip objave: Odlok
Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja V7 - Helios Količevo - FC 14 (Št. 10 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.10.2003
Tip objave: Drugo
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev - uradno prečiščeno besedilo (Št. 10 - 2003)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 14.10.2003
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Statut Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (Št. 10 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Statut
Uradni popravek objave Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2002 (Št. 10 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 14.10.2003
Tip objave: Drugo