Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju občinskega podrobnega načrta D 19 Univerzale

Predpisi, na katere predpis vpliva