Št. 7 - 2010

28. 6. 2010 700
Odlok o številu članov svetov Krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve v Svete Krajevnih skupnosti v Občini Domžale (Št. 7 - 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2010
Začetek veljavnosti: 06.07.2010
Konec veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok