Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah

Predpisi, na katere predpis vpliva