Odlok o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah

Predpisi, na katere predpis vpliva