št. 4 - 2021

30. 4. 2021 669
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29 Brinje 1" (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 15.05.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2020 (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 01.05.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 15.05.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 15.05.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep o ustanovitvi novega NRP 13260 - pametna mesta in skupnosti (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 22.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora DŽ-91 ureditveni načrt za območje D21/1 športni park - sever (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 15.05.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 30.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Letni program športa Občine Domžale za leto 2021 (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 30.04.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2021 (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 30.04.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 22.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega socialno-varstvenega zavoda "Dom upokojencev Domžale" (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2021
Začetek veljavnosti: 22.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja