Sklep o sprejemu soglasja občinskega sveta k pričetku postopka javnega naročanja za rekonstrukcijo Smetarske ceste v Dobu (NRP 13003)