Št. 2 - 2018

19. 2. 2018 1352
Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Krajevne skupnosti
Letni program športa Občine Domžale za leto 2018 (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o seznanitvi s programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018 (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o sprejemu soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Center za mlade Domžale (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Vrtca "Urša" (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018