25. seja Občinskega sveta

31. 1. 2018 Grega M. 1158
Seja je potekala dne 15.02.2018 ob 16.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAKLJUČKI DELOVNI TELES
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Krajevne skupnosti
Letni program športa Občine Domžale za leto 2018 (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o seznanitvi s programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018 (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o sprejemu soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Center za mlade Domžale (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018