25. seja Občinskega sveta

31. 1. 2018 1285
Seja je potekala dne 15.02.2018 ob 16.00
ZAKLJUČKI DELOVNI TELES
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 06.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Krajevne skupnosti
Letni program športa Občine Domžale za leto 2018 (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o seznanitvi s programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018 (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o sprejemu soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Center za mlade Domžale (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018
Sklep o imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale (Št. 2 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 15.02.2018