Sklep o imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale