Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva