Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka

Predpisi, na katere predpis vpliva