Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2024

Predpisi, na katere predpis vpliva