Št. 7 - 2018

26. 6. 2018 1425
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 27.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 27.06.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Načt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - sever (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 11.07.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Sklep o sprejemu Investicijskega programa za obnovo kopališča Domžale (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 21.06.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 11.07.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o sprejemu določitve vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale (Št. 7 - 2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 01.01.2019
Konec veljavnosti: 01.07.2020
Sklep o sprejemu delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2017 (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 21.06.2018
Sklep o sprejemu Analize izvedenih razpisov športnih in rekreativnih programov v letu 2018 (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 21.06.2018
Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 21.06.2018
Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 21.06.2018
Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Domžale (Št. 7 - 2018)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 16.07.2018
Začetek veljavnosti: 16.07.2018
Tip objave: Drugo