3. seja občinskega sveta

5. 3. 2019 1621
Seja je potekala dne 21.03.2019 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 (Št. 3 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2019 (Št. 3 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci