Št. 3 - 2019

28. 3. 2019 903
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 (Št. 3 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o priznanjih Občine Domžale v letu 2019 (Št. 3 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Center za zaščito in reševanje Domžale" (Št. 3 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 13.03.2019
Začetek veljavnosti: 13.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo