Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva