Št. 5 - 2020

7. 7. 2020 357
Preklic objave Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29/1 Brinje 1" (Št. 5 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 07.07.2020
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo