Preklic objave Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29/1 Brinje 1"

Predpisi, na katere predpis vpliva