19. seja Občinskega sveta

2. 3. 2017 568
Seja je potekala dne 16.03.2017 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Obvezna razlaga 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale v delu, ki se nanaša na ureditveno območje V7/6 Helios, morfološka celota Pi4. (Št. 2 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2017
Začetek veljavnosti: 16.03.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale (Št. 2 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2017
Začetek veljavnosti: 16.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale (Št. 2 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2017
Začetek veljavnosti: 04.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Pravilnik o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale (Št. 2 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2017
Začetek veljavnosti: 21.03.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 2 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2017
Začetek veljavnosti: 16.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 2 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.03.2017
Začetek veljavnosti: 16.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro