16. seja Občinskega sveta

6. 10. 2016 451
Seja je potekala dne 20.10.2016 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug« (Št. 7 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2016
Začetek veljavnosti: 08.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Št. 7 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.10.2016
Začetek veljavnosti: 08.11.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča