Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »V9-1 Pod Tosamo jug«

Predpisi, na katere predpis vpliva