12. seja Občinskega sveta

3. 3. 2016 494
Seja je potekala dne 17.03.2016 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica« (Št. 2 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2016
Začetek veljavnosti: 05.04.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 2 - 2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.03.2016
Začetek veljavnosti: 17.03.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro