Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Jarčeva ulica«

Predpisi, na katere predpis vpliva