Nahajate se:
Domov Objave Št. 10 - 2008

Št. 10 - 2008

29.09.2008 444
Sklep o določitvi pričetka izvajanja javne gospodarske službe zbiranja, odvoza in predelave organskih odpadkov (Št. 10 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2008
Začetek veljavnosti: 24.09.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o spremembi Investicijskega programa za razširitev in sanacijo obstoječe deponije Dob ter ureditev centra za ravnanje z odpadki (Št. 10 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2008
Začetek veljavnosti: 24.09.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Domžale (Št. 10 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2008
Začetek veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Ugotovitveni sklep o višini sejnin (Št. 10 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Datum sprejetja: 15.09.2008
Začetek veljavnosti: 15.09.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo