Št. 14 - 2007

26. 11. 2007 874
Sklep o sprejemu obvezne razlage 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (Št. 14 - 2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.11.2007
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Sklep
Odlok o proračunskem skladu za vrtce (Št. 14 - 2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.11.2007
Začetek veljavnosti: 04.12.2007
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nakup nepremičnin (Št. 14 - 2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.11.2007
Začetek veljavnosti: 04.12.2007
Tip objave: Odlok