Št. 14 - 2006

25. 9. 2006 1056
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir (Št. 14 - 2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2006
Začetek veljavnosti: 26.09.2006
Konec veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale (Št. 14 - 2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2006
Začetek veljavnosti: 26.09.2006
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Preserje ob Bistrici – jug (Št. 14 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2006
Začetek veljavnosti: 26.09.2006
Tip objave: Odlok
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja Preserje ob Bistrici – jug (Št. 14 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2006
Začetek veljavnosti: 26.09.2006
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Center za mlade" Domžale (Št. 14 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2006
Začetek veljavnosti: 26.09.2006
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2006 (Št. 14 - 2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2006
Začetek veljavnosti: 26.09.2006
Tip objave: Odlok