Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale, dopolnitev 2006-sprememba načina urejanja na območju V 7/1 Helios

Predpisi, na katere predpis vpliva