Št. 9 - 2003

17. 9. 2003 2030
Odlok o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (Št. 9 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 02.10.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 9 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.09.2003
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Sklep o dolocitvi števila otrok v oddelkih vrtcev (Št. 9 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 10.09.2003
Tip objave: Sklep
Pravilnik o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale (Št. 9 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.09.2003
Konec veljavnosti: 14.11.2017
Tip objave: Pravilnik
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 9 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 9 - 2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.09.2003
Tip objave: Poslovnik
Uradni popravek Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Št. 9 - 2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.09.2003
Konec veljavnosti: 13.04.2010
Tip objave: Drugo