Odlok o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva