Št. 2 - 2002

20. 2. 2002 704
Odlok o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi (Št. 2 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.02.2002
Tip objave: Odlok
Popravni sklep Ustavnega sodišča (Št. 2 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 2 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Ugotovitveni sklep o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale (Št. 2 - 2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.02.2002
Tip objave: Sklep
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Domžale "Slamnik" (Št. 2 - 2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.02.2002
Konec veljavnosti: 08.05.2012
Tip objave: Odlok