Odlok o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi

Predpisi, na katere predpis vpliva