Št. 8 - 2001

10. 10. 2001 691
Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir (Št. 8 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.10.2001
Konec veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Odlok
Popravek Pravilnika o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Domžale (Št. 8 - 2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 11.07.2001
Konec veljavnosti: 03.10.2002
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v občini Domžale (Št. 8 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.10.2001
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 8 - 2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet