Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir

Predpisi, na katere predpis vpliva