Št. 11 - 1999

15. 11. 1999 940
Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Nožice in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Volčji Potok in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Brdo nad Ihanom in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Dolomit in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Domžale (Št. 11 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 16.11.1999
Konec veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Sklep
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1999 (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.11.1999
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Odlok o razveljavitvi Odloka o organizaciji skupne občinske uprave občin Domžale in Trzin (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 01.10.1999
Tip objave: Odlok
Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.11.1999
Tip objave: Poslovnik
Pravilnik o honoriranju člankov objavljenih v glasilu »Slamnik« (Št. 11 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.11.1999
Tip objave: Pravilnik