Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Homec in ukrepih za zavarovanje voda

Predpisi, na katere predpis vpliva