Št. 6 - 1998

13. 7. 1998 764
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja D 11 pokopališče (Št. 6 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.07.1998
Konec veljavnosti: 05.10.2011
Tip objave: Odlok
Pravilnik o porabi sredstev za kreditiranje obnove fasad na območju občine Domžale (Št. 6 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 21.07.1998
Konec veljavnosti: 23.03.2001
Tip objave: Pravilnik
Odlok o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Št. 6 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.07.1998
Konec veljavnosti: 04.07.2006
Tip objave: Odlok
Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v občini Domžale (Št. 6 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.07.1998
Konec veljavnosti: 04.10.2005
Tip objave: Odlok
Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v občini Domžale (Št. 6 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 21.07.1998
Konec veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne (Št. 6 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok