Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja D 11 pokopališče

Predpisi, na katere predpis vpliva