Št. 4 - 1996

17. 4. 1996 699
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale (Št. 4 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.04.1996
Konec veljavnosti: 16.12.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o organiziranju javnega podjetja "Komunalno-stanovanjsko podjetje Domžale" (Št. 4 - 1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.04.1996
Tip objave: Odlok
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1996 (Št. 4 - 1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.04.1996
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi območij ter sedežih krajevnih skupnosti v občini Domžale (Št. 4 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.04.1996
Konec veljavnosti: 06.07.2010
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale (Št. 4 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.04.1996
Konec veljavnosti: 06.07.2010
Tip objave: Odlok