Odlok o določitvi območij ter sedežih krajevnih skupnosti v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva