Št. 13 - 2023

29. 9. 2023 310
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2023 (Št. 13 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 30.09.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov (Št. 13 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 14.10.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o sprejemu informacije o poplavah in delovanju Sistema zaščite in reševanja v občini Domžale v času od 4. do 11. avgusta 2023 (Št. 13 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 30.09.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Civilna zaščita, reševanje
Sklep o ugotovitvi naravne nesreče večjega obsega in višini sredstev upravičencem (Št. 13 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 30.09.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Civilna zaščita, reševanje
Sklep o dodelitvi finančne pomoči sosednjim občinam, ki so utrpele škodo v poplavah avgusta 2023 (Št. 13 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 30.09.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Civilna zaščita, reševanje
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ŠK-03 (Št. 13 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 14.10.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)