Št. 1 - 2024

8. 1. 2024 262
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DŽ-79 (Št. 1 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale (Št. 1 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 1 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro